Verhuring stallen

Praktische informatie:

Per stal wordt 1 sleutel voorzien. Volstaat 1 sleutel niet? Dan kan u een aanvraag indienen op het secretariaat voor een 2de sleutel. Kostprijs € 50 + waarborg, te betalen bij de aanvraag.
Bij teruggave van de sleutel krijgt u de waarborg terug.

Er mag NIET geboord worden in muren of deuren. Waregem draaft voorziet GEEN strooisel in de stallen.

De stallen moeten VERPLICHT vrij zijn op volgende data:
Nog te betalen voor 2020

Voor vragen kunt U terecht bij de heer Ludo Maes via email: ludo.maes@lmdetroit.be of secretaris@waregemdraaft.com

Tijdens de koersdagen is vrije verhuur van de kleine stallen mogelijk aan 10€. Deze kunnen aangevraagd worden op het secretariaat.

De locatie van de events

Holstraat 95

8790 Waregem

Een vraag?