Verhuring stallen

De stallen dienen op volgende data vrijgemaakt worden:

za 1 mei

wo 12 mei

zo 30 mei

zo 13 juni

zo 27 juni

Voorwaarden 300€ per jaar (excl. 21% BTW), de box vrijlaten op evenementen en elke mixte meeting en galoprendag. De huurders krijgen op een koersdag altijd een box voor hun paarden op het programma.

Praktische informatie:

Per stal wordt 1 sleutel voorzien. Volstaat 1 sleutel niet? Dan kan u een aanvraag indienen op het secretariaat voor een 2de sleutel. Kostprijs € 50 + waarborg, te betalen bij de aanvraag.
Bij teruggave van de sleutel krijgt u de waarborg terug.

Er mag NIET geboord worden in muren of deuren. Waregem draaft voorziet GEEN strooisel in de stallen.

Voor vragen kunt U terecht bij de heer Ludo Maes via email: ludo.maes@lmdetroit.be of secretaris@waregemdraaft.com

Tijdens de koersdagen is vrije verhuur van de kleine stallen mogelijk aan 10€. Deze kunnen aangevraagd worden op het secretariaat.

De locatie van de events

Holstraat 95

8790 Waregem

Een vraag?