Info

Wat is interreg?

Interreg is een programma tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen, die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

– Onderzoek, innovatie en technologieoverdracht

– Concurrentievermogen van kmo’s

– Patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer

– Sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

3. Interreg en vzw Waregem Draaft

Vzw Waregem Draaft zal aan de Franse en Belgische trainers toelaten te beschikken over bijkomende rennen dichterbij en hen aldus meer kansen bieden hun paarden te valoriseren. Daarenboven worden er, bij elke koers dag, eveneens proefrennen (zonder weddenschappen) georganiseerd om de paarden voor te bereiden op de officiële wedstrijden, een volledig nieuw concept en op heden onuitgegeven, en dat zal open staan voor de trainers van de 3 aangrenzende zones.

Onder leden vinden we specialisten terug met een uitgebreide kennis over paardenrennen: paardenwedrennen, de bouw van ruiterpaden, het beheer van renverenigingen, enz. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan promotie en communicatie.

De internationale reputatie van de Waregemse koersen en de band tussen de leden van de vereniging en de economische spelers in de regio zal worden ingezet om een partnerschap te creëren dat het bedrijfsleven en de hippische activiteiten op de renbaan zal stimuleren. Er zullen ook voor het eerst in Waregem vlakke galoprennen georganiseerd worden. Een bijzondere aandacht gaat naar de communicatie, en er zal geïnvesteerd worden in de regie.

Meer info

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling”

 

De locatie van de events

Holstraat 95

8790 Waregem

Een vraag?