Activiteitenrapport

 

Waregem Draaft

&

Interreg

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Activiteiten verslag 2018:
1. Ter beschikking stellen van een renbaan voor het draven van paarden.

De renbaan van Waregem, eigendom van de stad Waregem, waarvan de drafpiste verouderd was en niet meer voldeed aan de huide kwaliteits en veiligheids critera om trainers en de gebruikers te onderrichten.
‘Waregem Draaft’ kon stad Waregem overtuigen om een aanzienlijke investering (+/-175000 EURO) te doen om de veroudere drafpiste te moderniseren en hierbij de veiligheid voor paard en driver te verhogen. Deze werken werden uitgevoerd in het voorjaar van 2018. ‘Waregem Draaft’ heeft sindsdien de operationele werking voor het onderhoud in handen van de vernieuwde drafpiste.
Voor het onderhoud van de piste werd beroep gedaan op een gespecialiseerd persoon, a rato van +/- 40 uren per maand, om de drafpiste in een optimale staat voor te bereiden voor de vele trainingen die hierop plaatsvinden. Belangrijkste werken door deze persoon is het slepen, repareren en nevilleren van de renbaan.
Doordat de renbaan een uniek trainingscentrum en hulpmiddel is voor vele trainers, door grote toegankelijkheid (elke dag gedurende het hele jaar, behalve voor korte perioden van evementen) en de centrale ligging:
– 10 km van het Waals Gewest
– 30 km van Frankrijk
Deze centrale ligging in Vlaanderen en de nabijheid van deze verschillende regio’s zorgt dat de renbaan van Waregem een efficiënt en noodzakelijk trainingscentrum is voor de drafsport.

Vanaf het eerste jaar konden we reeds talrijke gebruikers uit de 3 regio’s ontvangen.
De renbaan maakt grensoverschrijdende transacties mogelijk, gebruik makend van de complementariteit van ren verenigingen in de 2 regio’s van Frankrijk en België.
Zo kunnen Franse en Belgische paarden van hoge kwaliteit worden voorbereid op het circuit van Waregem voor de evenementen die in Frankrijk worden georganiseerd. Franse paarden die niet in staat zijn geweest om aan de kwalificatie in Frankrijk te voldoen of een onvoldoende winst som te behalen, vinden in België de mogelijkheid om hun carrière verder te zetten.
Een jonge Belgische coach belast met de opleiding van onderschatte Franse paarden, die door omstandigheden niet voldeden aan de vereisten om in Frankrijk te lopen, was in staat om de paarden op de renbaan van Waregem voor te bereiden. Door deze voorbereiding en het lopen van verschillende competities, zijn deze paarden terug klaar om lucratieve carrière in Frankrijk te hervatten.

Datum Franse dravers Franse drivers Franse trainers Franse eigenaars
1/07/18 30 0 0 0
8/07/18 36 0 0 1
22/07/18 37 0 0 1
29/07/18 20 0 0 0
3/08/18 50 0 0 2
12/08/18 29 0 0 3
19/08/18 34 0 0 0
7/09/18 37 0 0 2
Overzicht Franse dravers, Franse drivers, Franse trainers, Franse eigenaars die het afgelopen seizoen in competitie liepen.
 Speciale koersen van drivers die speciaal komen zoals: Maertens, …
Interreg indicatoren:
1ste semester Interreg : Aantal franse dravers die deelgenomen hebben aan koersen te Waregem :
01.07.18 30
08.07.18 36
22.07.18 37
29.07.18 20
03.08.18 50
12.08.18 29
19.08.18 34
07.09.18 37

2. Vlakke galoprennen

De Hippodroom van Waregem is bekend over de grens vanwege zijn hindernisbaan wedstrijden op ‘Waregem Koerse’.
Echter werden nooit vlakke galop rennen georganiseerd. ‘Waregem Draaft’ had snel begrepen dat gezien de grote zichtbaarheid vanuit de tribune en de open baan vlakke galop rennen een extra spektakel dimensie zou toevoegen aan de draverijen op zondag en om een breder publiek te bereiken uit de 3 Interreg regio’s.
Bovendien kon men net als de drafraces wedstrijden organiseren voor een categorie paarden die geen toegang meer hadden tot Franse wedstrijden.
Franse fokkers en trainers zouden bijvoorbeeld een belangrijke afzetmarkt vinden voor hun paarden, en in België zou de waarde van racebijeenkomsten op deze manier verhoogd worden. Door het inrichten van vlakke galop koersen kunnen we de eigenaars en trainers van deze galop paarden beter ondersteunen, daar ze het hard nodig hebben.
De organisatie van deze vlakke rennen vereiste enkele aanpassingen aan de baan: vervanging van natuurlijke hagen door verplaatsbare hagen, herprofilering van een bocht, aanpassing en wijzigingen van de omheining. Voor deze kosten vertrouwt ‘Waregem Draaft’ op de Europese Interreg-hulp.
Interreg indicatoren:

Seizoen 2019 :
2de semester Interreg 05.05.19
19.05.19
09.06.19
23.06.19
3de semester Interreg 07.09.19
Er worden 5 dagen georganiseerd met telkens minimaal 3 galopraces open voor trainers en eigenaars.

3. Vernieuwing van regie

De verspreiding van kwalitatieve beelden naar het publiek buiten de hippodroom is noodzakelijk zodat men in staat is om draf en galop koersen te volgen, hierbij is het essentieel dat men de paarden, drivers, jockeys en nummers eenvoudig kan herkennen aan de hand van de correcte kleuren.
De bestaande installatie was verouderd en voldeed niet meer aan de hedendaagse vereisten inzake streaming kwaliteit.
Hierdoor was een belangrijke investering in de regie noodzakelijk: vernieuwing van de regiekamer, nieuwe camera, nieuwe bedrading en verbindingen.
Een investering van een dergelijke omvang zou nooit mogelijk geweest zijn zonder de hulp van het Interreg programma.
Deze investering werd gedaan in juli 2018.
Dankzij deze investering was Waregem Draaft in staat 2 PREMIUM koersen te organiseren en hierbij kwaliteitsbeelden aan te leveren volgens de hoogste standaard. Deze kwalitatieve beelden konden bijgevolg verspreid worden over de 3 regio’s waar men weddenschappen op kon organiseren.
Dankzij de heffingen op deze weddenschappen was Waregem Draaft in staak om wedstrijden uit te schrijven van hogere winstsommen waardoor eigenaars en trainers uit de verschillende regio’s in de mogelijkheid waren om een (mogelijke) winstgevende verplaatsing te maken naar Waregem.
Het bleek dat de weddenschappen, dankzij de goede visibiliteit van de wedstrijden de hoge verwachtingen kon inlossen, waardoor de levensvatbaarheid van deze koersen verzekerd moet zijn.

Interreg indicatoren:

1ste semester Interreg : premium dagen : 2
– Dag 1 :
o Aantal premium koeren georganiseerd : 5
o Aantal deelnemers van de 3 regio’s : 59
Gemiddelde toewijzing per koers : 5000 Euro

– Dag 2 :
o Aantal premium koeren georganiseerd: 5
o Aantal deelnemers van de 3 regio’s : 60
Gemiddelde toewijzing per koers : 5300 Euro

Gemiddelde toewijzing per niet premium koers : 1200 Euro

2de semester Interreg : premium dagen : 2
12.06.19
26.06.1

De locatie van de events

Holstraat 95

8790 Waregem

Een vraag?