Verhuring stallen

Praktische informatie:

U kan de sleutel van de door u gehuurde stal afhalen op 1 mei om 12u op de hippodroom van Waregem. Per stal wordt 1 sleutel voorzien. Volstaat 1 sleutel niet? Dan kan u een aanvraag indienen op het secretariaat voor een 2de sleutel. Kostprijs € 50 + waarborg, te betalen bij de aanvraag.
Bij teruggave van de sleutel krijgt u de waarborg terug.

Er mag NIET geboord worden in muren of deuren. Waregem draaft voorziet GEEN strooisel in de stallen.

De stallen moeten VERPLICHT vrij zijn op volgende data:

– van 01/08/2019 tot en met 05/08/2019
– van 25/08/2019 tot en met 28/08/2019
– van 18/09/2019 tot en met 21/09/2019
– van 31/10/2019 tot en met 4/11/2019 (naar aanleiding van de STS veiling op 2 november dienen de stallen vrijgemaakt te worden vanaf 31 oktober 2019. De stallen worden gestrooid op 1 november en gereinigd op 3-4 november 2019)

Voor vragen kunt U terecht bij de heer Ludo Maes via email: ludo.maes@lmdetroit.be of secretaris@waregemdraaft.com

Tijdens de koersdagen is vrije verhuur van de kleine stallen mogelijk aan 10€. Deze kunnen aangevraagd worden op het secretariaat.

De locatie van de events

Holstraat 95

8790 Waregem

Een vraag?