Training draf

Aan de gebruikers van de trainingspiste op Waregem Hippodroom:
 
Omwille van de koetsentocht voor personen met een beperking worden de trainingsfaciliteiten op zondag 21 augustus gesloten om 10h30.
 
Door de aanhoudende droogte zijn wij verplicht een aantal water beperkende maatregelen te nemen:
1. De drafpiste zal nog slechts 2 maal per dag gesproeid en gesleept worden. Rond 8 u en rond 10 u in de voormiddag. Enkel de twee derde van de breedte aan de koord zal bewaterd worden.
2. De drafpiste blijft open in de namiddag, maar er wordt gevraagd zoveel mogelijk te vermijden snel te draven als de piste droog is, dit om stofvorming zoveel mogelijk te beperken.
3. Het water van de paardendouches en van de wasplaatsen van de sulky’s zal hergebruikt worden om de drafpiste te besproeien.
 
Aux utilisateurs des pistes d’entraînement de l’Hippodrome de Waregem :
 
En raison de la balade en calèche pour les personnes handicapées, les lieux d’entraînement seront fermés le dimanche 21 août à 10h30.
 
En raison de la sécheresse persistante, nous sommes obligés de prendre un certain nombre de mesures de limitation de l’eau :
1. La piste de trot ne sera arrosée que deux fois par jour. Vers 8h et 10h du matin. Seuls les deux tiers de la largeur au cordon seront arrosés.
2. La piste de trot restera ouverte l’après-midi, mais il vous est demandé d’éviter un trot rapide lorsque la piste est sèche, afin de minimiser l’accumulation de poussière.
3. L’eau des douches à chevaux et des aires de lavage des sulkys sera réutilisée pour arroser la piste de trot.

Openingsuren
Openingsuren training
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden en regels

Training door trainers en eigenaars (incl. personeel en vrijwilligers) is enkel toegelaten mits betaling van een billijke vergoeding die moet toelaten om de piste in een goede staat aan te bieden. Meer info via: Lidmaatschap Draf

Iedereen die met een paard de piste betreedt, is verplicht tot het dragen van een helm.
De VZW Waregem Draaft  is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens en na de trainingen.

Respecteer volgende regels:
*Opwarmen gebeurt aan de buitenzijde van de piste (linksom draaien).
*Snelwerk gebeurt aan de binnenzijde van de piste (rechtsom draaien).
*Het is ten allen tijde verboden de galoppiste te betreden door dravers.
*Gelieve het stalterrein van de hippodroom proper te houden. Er is een kruiwagen en borstel beschikbaar.

Update 22-04-2022

De locatie van de events

Holstraat 95

8790 Waregem

Een vraag?